ακουστικό φράγμα

Ομάδα αντικειμένων, π.χ. ράβδοι ίσου μεγέθους, που είναι τοποθετημένα στη σειρά κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση μεταξύ τους να είναι σταθερή. Το α.φ. έχει ανάλογες ιδιότητες με το οπτικό φράγμα περίθλασης. Όταν ένα ηχητικό κύμα πέσει πάνω στο φράγμα δημιουργούνται δευτερογενή κύματα που συμβάλλουν ενισχυτικά ή αποσβεστικά, ανάλογα με το αν βρίσκονται ή όχι σε φάση. Για ένα ημιτονοειδές κύμα, επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι ο σχηματισμός μεγίστων και ελαχίστων στον χώρο πίσω από το φράγμα. Όταν το προσπίπτον κύμα είναι κάθετο στο φράγμα, η συνθήκη για το μέγιστο του ήχου περίθλασης κατά μία διεύθυνση που σχηματίζει γωνία θ με την κάθετο στο φράγμα είναι: όταν λ το μήκος κύματος του ήχου, e το φάρδος της ράβδου μαζί με την απόστασή της από την επόμενη και m ένας ακέραιος αριθμός. Για να παρατηρηθεί το φαινόμενο της περίθλασης πρέπει το e να είναι μεγαλύτερο από το λ και αυτή η συνθήκη κάνει απαραίτητη τη χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων α.φ. όταν οι ήχοι έχουν πολύ χαμηλή συχνότητα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • γλώσσα — I Όργανο με το οποίο ο άνθρωπος αναλύει και αντικειμενοποιεί την εμπειρία του με τη βοήθεια φωνητικών συμβόλων (λέξεων) που έχουν διαφορετική μορφή και διαφορετικές αμοιβαίες σχέσεις σε κάθε ιστορική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, λέγοντας γ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.